Saturday, April 7, 2012

Funny and Interesting Joke in Gujarati on Doctor & Vakil

એક ડોક્ટર અને એક વકીલ એક પાર્ટીમાં વાતો કરતા હતા.
એમની વાતચીતમાં લોકો સતત ખલેલ પહોંચાડતા હતા. લોકો ડોક્ટરને પોતપોતાની બીમારીઓનું વર્ણન કરતા હતા અને મફતમાં મેડિકલ સલાહ આપવાનું પૂછતા હતા.
લગભગ કલાક આવું ચાલ્યું. કંટાળી ગયેલા ડોક્ટરે વકીલને પૂછ્યું, 'તમે જ્યારે ઓફિસની બહાર હો ત્યારે તમારી પાસે કાનૂની સલાહ માગતા લોકોને રોકવા તમે શું કરો છો?'
'હું એમને સલાહ આપું છું, અને પછી એમને બિલ મોકલી દઉં છું,' વકીલે જવાબ આપ્યો.
ડોક્ટર ચકિત થઈ ગયા, પણ એવો પ્રયાસ કરવા સંમત થયા.
બીજા દિવસે ખોટું કરતો હોવાની લાગણી થતી હોવા છતાં ડોક્ટરે બિલો તૈયાર કર્યા અને પોસ્ટ કરવાનું નક્કી કર્યું ત્યાં એમણે પોસ્ટમાં પેલા વકીલનું બિલ આવેલું જોયું.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...